11 kwietnia 2024 r. (czwartek), godz. 18.00

Przyszłość „Nowej Śnieżki”

11 kwietnia 2024 r. (czwartek), godz. 18.00 miejsce: OW SARP ul. Foksal 2 w Warszawie przejdź do strony arrow_forward

Serdecznie zapraszamy na debatę poświęconą przyszłości Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Podczas spotkania zostanie zaprezentowana wizja „Nowej Śnieżki” autorstwa Waldemara Wawrzyniaka.

14 – 21 listopada 2023

Jeremi T. Królikowski: Chwile Przestrzeni. Wystawa malarstwa

14 – 21 listopada 2023 miejsce: ODDZIAŁ WARSZAWSKI SARP Warszawa, ul. Foksal 2, sala nr 2 parter przejdź do strony arrow_forward

Serdecznie zapraszamy do udziału w wystawie malarstwa , w celu zobaczenia nie tylko wyjątkowych dziel sztuki ale poszukiwania odpowiedzi na pytanie – czym jest genius loci?

8.XI.2023

Sympozjum – Tożsamość małego miasta wobec współczesnych koncepcji rozwoju

8.XI.2023 miejsce: SGGW w Warszawie, Katedra Sztuki Krajobrazu przejdź do strony arrow_forward

Sympozjum miało na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań przestrzennych dla Czerwińska nad Wisłą.

8-9 września 2023

Czerwińsk jako miejsce spotkania. Człowiek-przestrzeń-obecność

8-9 września 2023 miejsce: Czerwińsk przejdź do strony arrow_forward

Konferencja w Czerwińsku z okazji 100-lecia Salezjanów była przestrzenią do wymiany myśli na temat tożsamości miejsca, jego historii, wartości i potencjału. Badacze i miłośnicy duchowej stolicy Mazowsza mogli także uczestniczyć w otwarciu wystawy poświęconej sztuce wspołczesnej oraz wysłuchać koncertu organowego.

20 kwietnia 2023, godz. 18.00

Sakralna twórczość Dobrosława Bagińskiego

20 kwietnia 2023, godz. 18.00 miejsce: Oddziała Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, Warszawa przejdź do strony arrow_forward

Zapraszamy na wykład pt.: O poszukiwaniach języka sztuki w przestrzenie sakralnej. Twórczość Dobrosława Bagińskiegoktóry wygłosi Romana Rupiewicz, historyczka sztuki, specjalizująca się we współczesnej sztuce sakralnej.

Wykład odbędzie się w ramach cyklu spotkań prowadzonych przez prof. Jeremiego Królikowskiego „Awangarda myśli – awangarda krajobrazu”, organizowanych przez Koło Krytyki Oddziału Warszawskiego SARP.

22 listopada 2022

Promocja książki Czesława Witolda Krassowskiego

22 listopada 2022 miejsce: Oddział Warszawski Stowarzyszenie Architektów Polskich przejdź do strony arrow_forward

Promocja książki Czesława Witolda Krassowskiego, pt.: Krajobraz ziem polski – problemy genezy, przemian i ochrony zgromadziła Warszawskim Oddziale SARP wielu jego uczniów, sympatyków, oraz artystów, architektów i badaczy! Dyskutowaliśmy o krajobrazie i kondycji polskich miast

23-24.11.2021

Architektura i krajobraz jako dobro wspólne. Wartości i wzorce

23-24.11.2021 miejsce: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przejdź do strony arrow_forward

W dniach 23-24 listopada 2021 roku w Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyła się konferencja naukowa, której towarzyszyła debata. Inicjatorem konferencji był prof. Jeremi Królikowski. Wydarzenie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Genius Loci oraz Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.

Wprowadzeniem do konferencji są dwie publikacje zawierające teksty wprowadzające, streszczenia wystąpień oraz tekst św.p. Witolda Krassowskiego, poświęcony krajobrazowi ziem Polski

08.11.2019 - 06.01.2020

Filozofia Architektury. Wystawa malarstwa Jeremiego T. Królikowskiego

08.11.2019 - 06.01.2020 miejsce: Muzeum Architektury we Wrocławiu przejdź do strony arrow_forward

Na przełomie 2019 i 2020 roku we Wrocławskim Muzeum Architektury odbyła się wystawa prac malarskich prof. Jeremiego T. Królikowskiego.

Urszula Gołota – kuratorka wystawy

5.IV - 7.V.2019

Krajobraz. Znak czasu i przestrzeni – wystawa malarstwa Jeremiego T. Królikowskiego

5.IV - 7.V.2019 miejsce: Oranżeria Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przejdź do strony arrow_forward

Wiosną 2019 roku odbyła się wystawa prac malarskich oraz rysunków prof. Jeremiego T. Królikowskiego. Wystawie towarzyszyły debaty społeczne oraz wykłady poświęcone problematyce genius loci, krajobrazu miasta, ochrony dziedzictwa kulturowego.

dr Ewa Rykała – kuratorka wystawy

11.04.2019

Kazimierz Dolny – nieustanna walka o dobro wspólne

11.04.2019 miejsce: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przejdź do strony arrow_forward

11 kwietnia 2019 roku o godzinie w Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyła się debata społeczna pt.:
„Kazimierz Dolny – nieustanna walka o dobro wspólne. Problemy planistyczne, środowiskowe i konserwatorskie Pomnika Historii”.

Debata towarzyszyła wystawie malarstwa Jeremiego T. Królikowskiego:
„Kraj/obraz – znak czasu i przestrzeni”. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Genius Loci.