Biblioteka Arché

Przestrzeń ducha, duch przestrzeni

01 (25)-2016

Zwracając się 13 czerwca 1987 roku, w kościele świętego Krzyża w Warszawie do przedstawicieli świata kultury święty Jan Paweł II mówił, iż powołaniem artystów jest dążenie do piękna. „Tworzyć przedmioty piękne. Wywoływać piękno w wielorakiej materii ludzkiej twórczości: w materii słów i dźwięków, w materii barw i tonów, w materii rzeźbiarskich czy architektonicznych brył, w materii gestów, którymi wyraża się i przemawia to najszczególniejsze tworzywo świata widzialnego, jakim jest ludzkie ciało.

czytaj więcej expand_more

Jezus Chrystus w mieście gwiazd

02 (24)-2013

Jesus Christ Superstar jest takim tytułem w repertuarze światowego teatru muzycznego, o którym nie można zapomnieć, który inspiruje do myślenia, wywołuje głębokie uczucia, a nieraz skrajne emocje. Wielkie dzieło z 1970 roku od samego początku wzbudzało sensacje i ogromne kontrowersje.

czytaj więcej expand_more

Logika architektury

01 (23)-2013

Architektura była matką wszystkich sztuk. Dziś sztuki chodzą swoimi drogami, nie oglądając się na architekturę. Często stają się wyrodnymi dziećmi. Jak bardzo wyrodnymi i przewrotnymi pokazuje to w swoich tekstach i rysunkach Andrzej Pawlik. Satyryczne spojrzenie nie wyklucza refleksji, że solidarność sztuk cierpi z powodu braku architektury nadającej sens ludzkiej przestrzeni.

czytaj więcej expand_more

O architekturze i krajobrazie

Projekty architektoniczne są rysowane na papierze. Jednakże projektowanie architektoniczne polega nie na tworzeniu dzieł grafiki, lecz na proponowaniu zmian w otoczeniu człowieka. Istniejący stan otoczenia jest u nas wypadkową zmian w otoczeniu człowieka.

czytaj więcej expand_more

Sztuka źródeł

Po latach mentalnego zniewolenia nastąpiło u NAS przebudzenie DUCHA, a wraz z owym przebudzeniem nastąpiła niebywała eksplozja żądz i pożądań. To co przez ostatnie generacje było domeną intelektualnego i duchowego wyposażenia, czyli tak zwany "materialistyczny światopogląd", doszło wyraźnie do głosu na poziomie relacji indywidualnych i społecznych.

czytaj więcej expand_more

Więcej niż słowo i obraz

Wstąpić w ten gmach, zagłębiać się, wędrować z sali do sali, błądzić po krużgankach, ogarniać sklepienia, badać architekturę, odkrywać napisy i freski... z palcem na ustach - zanotował w chwili zachwytu nad dziełem sztuki, w Dzienniku z roku 1960, Witold Gombrowicz

czytaj więcej expand_more

Światło i ciemności

01 (22)-2011

Przywiązujemy się przede wszystkim do rzeczy a zapominamy, że możemy je dostrzec dopiero w odpowiednim świetle. W ciemnościach giną. Przyzwyczajeni jesteśmy do pomników z brązu, spiżu, marmuru. W ogrodach widzimy drzewa, kwiaty, nawet kamienie czy wodę, ale światło daje blask i życi

czytaj więcej expand_more

Kościół w nowym dworze

Zdarzenia, w których żyjemy, utrwalają się również w materialnych dokonaniach. W architekturze także. Utrwalenia te dokonują się w zasadzie poza świadomością, choć często podejmowane są próby świadome. Projekt kościoła w Nowym Dworze jest taką próbą świadomego utrwalania zdarzeń nas otaczających.

czytaj więcej expand_more

Dotknięcie Niewidzialnego

01 (21)-2011

Przybliżyć specyfikę genius loci – ducha miejsca, oznacza zgłębić tajemnicę, której „migotania” doświadczyło wielu ludzi. Ze względu na swój metafizyczny, abstrakcyjny charakter oraz wewnętrzną złożoność, zjawisko wymyka się naukowej analizie, stając się niezwykle trudne do odnalezienia i zdefiniowania. Wyczuwalne jest dla osób obdarzonych szczególną wrażliwością i będących w kontakcie z danym otoczeniem.

czytaj więcej expand_more