Kontakt

Stowarzyszenie Genius Loci:
zarzad@geniusloci.org.pl

Adres:
02-958 Warszawa, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16

Numer rachunku: 41 2130 0004 2001 0511 6579 0001