Miejski podszyt, czyli dlaczego życie w mieście meblem stoi?

dr inż. Maja Skibińska

Sformułowanie „mebel miejski” rozpowszechniło się w Polsce pod koniec lat 90-tych XX wieku. Przedtem…

czytaj więcej expand_more

Miejsca bezduszne, niczyje, utracone

dr inż. Ewa Kosiacka-Beck

Charakter miejsca określamy w zależności od stopnia jego identyfikacji i zrozumienia. Wiąże się to z rozpoznaniem wartości…

czytaj więcej expand_more

Otwarty model miasta ogrodu

dr inż. Michał Skrobot

Odpowiedź na współczesne problemy ekologiczne i wyraz szacunku architektury wobec krajobrazu

czytaj więcej expand_more

Równowaga pomiędzy naturą a kulturą. Filozofia architektury Marka Budzyńskiego

dr inż. Beata Rothimel

„Człowiek, obywatel miasta jest dla miasta największą wartością, a (…) współżycie człowieka z…

czytaj więcej expand_more

Nocny krajobraz miasta1

dr inż. Karolina Wlazło-Malinowska

czytaj więcej expand_more