Stowarzyszenie zostało powołane do życia 5 grudnia 2008 r. w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Założyciele uznali, że jest ono przede wszystkim platformą umożliwiającą osobom, organizacjom i instytucjom skuteczną opiekę nad szczególnymi miejscami wartości, należącymi do dziedzictwa kultury i natury. Ważną cechą tych wyjątkowych miejsc jest społeczne zaangażowanie opiekunów i obywatelska pomoc w sprawowaniu opieki nad miejscem.

„Miejsce, które ma genius loci, które ma swego ducha, jest nieśmiertelne. Zmieniają się ludzie, którzy je tworzą, a myśli, uczucia, które pozostawili trwają nadal. Myślimy o przywracaniu życia podupadłym miejscom i obszarom, ale pierwszym krokiem jest reanimacja, przywrócenie oddychania, przywrócenie ducha”.

Prof. Jeremi Królikowski

Stowarzyszenie postawiło sobie za cel szerokie propagowanie idei genius loci, odnajdywania „ducha miejsc” czynienia z niego motoru kształtowania rozwoju lokalnego, skupionego wokół wartości dziedzictwa kultury i przyrody. Istotną częścią tego dziedzictwa jest piękno krajobrazu, będące jedynym z kryteriów oceny atrakcyjności miejsca naszego życia – pobytu, pracy i zamieszkania.

Stowarzyszenie powstało także z głębokiego zaniepokojenia jego członków bezmyślnym niszczeniem i zaśmiecaniem polskiego krajobrazu oraz fatalną gospodarką przestrzenną, której dominującą cechą jest niszczenie tradycyjnych, ponadczasowych wartości i zastępowanie ich realizacjami o bardzo niskim poziomie. Dlatego miejsca w wartości, którymi opiekują się członkowie stowarzyszenia, mają znaczenie wzorów kulturowych dla wspólnot lokalnych I decydentów.

 

 

dołącz do nas

Chcesz dołączyć do naszego stowarzyszenia?

Stowarzyszenie postawiło sobie za cel szerokie propagowanie idei genius loci, odnajdywania „ducha miejsc”.

NAPISZ DO NAS
dołącz do nas