Czerwińsk jako miejsce spotkania. Człowiek-przestrzeń-obecność

Dobiegła końca Ogólnopolska Konferencja Naukowa (8-9 września 2023) pt. Czerwińsk jako miejsce spotkania, człowiek-przestrzeń-obecność. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji jubileuszu 100-lecia obecności Salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, trzydziestu dwóm  Prelegentom a także Artystom, za swój nieoceniony wkład, poświęcony czas i obecność a Gospodarzom za okazaną gościnność. To były dwa dni wspaniałej uczty naukowo-artystycznej, wymiany doświadczeń i poglądów. Szczegółowy program konferencji dostępny jest tu: Czerwinsk_8-9.09_ 

Zakres merytoryczny Konferencji był bardzo szeroki i obejmował zarówno tematy historyczne, architektoniczne, konserwatorskie, przyrodnicze jak również sakralne, filozoficzne i artystyczne. Wydarzenie uświetniała wystawa malarstwa i rzeźby pt. „Sacrum” zorganizowana w „galerii pod niebem” (wirydarz klasztorny). Nie zabrakło też bogatego programu kulturalnego w koncerty muzyczno-wokalne, które poszerzyły spectrum doznanych wrażeń.

Pragniemy podziękować i podkreślić, że Konferencja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – innowacje. Edycja 2023 Konferencja została objęta patronatem Honorowym: JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także patronatem: • Koła Krytyki OW SARP • Czasopisma Arche • Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata • Stowarzyszenia Genius Loci • Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą Udział w organizacji wzięli: • Salezjanie Czerwińsk nad Wisłą • Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą • Stowarzyszenie nasz Czerwińsk nad Wisłą • Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW

Dziękujemy wszystkim, których nie sposób wymienić a swoim trudem, zaangażowaniem, dobrym słowem i modlitwą przyczynili się do przygotowania tej niecodziennej, i innowacyjnej konferencji naukowej. Z pewnością na długo zostanie w naszej pamięci a jej zapis będziemy mogli, już niebawem podziwiać w publikacji pokonferencyjnej Czasopisma Seminare UKSW.

Dr Ewa Rykała

Zarząd Stowarzyszenia Genius Loci

 

Galeria