Sympozjum – Tożsamość małego miasta wobec współczesnych koncepcji rozwoju

„Czerwiński genius loci rozpościera się w rozległej perspektywie Wisły, dąży w górę w pnących się ku niebu bryłach świątyni i klasztoru na wzgórzu, przemyka na dole w zabudowaniach miasteczka. Można go dostrzec z daleka znad rzeki, ze wzgórza, przeżyć w bliskości przyrody i murów wyrastających z krajobrazu. Ujawnia się i utrwala poprzez dzieje, prowadzi ku przyszłości… A ma go w swej opiece Matka Boża Pocieszenia”.

Prof. Jeremi Królikowski, 2020

 

8 listopada 2023 r. odbyło się sympozjum pt.: „Tożsamość małego miasta wobec współczesnych koncepcji rozwoju”, zorganizowane przez Katedrę Sztuki Krajobrazu SGGW we współpracy ze Stowarzyszeniem Genius Loci, mające na celu wypracowanie dobrych rozwiązań przestrzennych dla Czerwińska nad Wisłą.

W 2020 roku Czerwińsk nad Wisłą odzyskał prawa miejskie i obecnie jest jednym z najmłodszych i najmniejszych pod względem ludności miasteczek w Polsce, którego tożsamość określa górujący na skarpie wiślanej średniowieczny klasztor należący obecnie do Salezjanów a niegdyś do Kanoników Regularnych. Genius loci miasteczka tworzy synergia zachowanej architektury drewnianej, wiślanej skarpy, nadwiślańskiego światła, zieleni pól i wzgórz oraz historia tego niezwykłego miejsca.

Jako członkowie Stowarzyszenia Genius Loci, robimy wszystko, by tak bardzo potrzebny rozwój miasta, nie zniszczył piękna tego mazowieckiego terenu. Zachowanie jego tożsamości i ducha miejsca jest gwarantem dobrobytu jego Mieszkanek i Mieszkańców. Dlatego też rozmawialiśmy z burmistrzem Czerwińska nad Wisłą. Miasto nie posiada jeszcze planu zagospodarowania przestrzennego, potrzebuje wyznaczenia nowych terenów pod nowe inwestycje. Wartością miejsca jest park wokół klasztoru, który bezwzględnie jak najszybciej powinien zostać zagospodarowany i otworzyć się na miasto. Jak to zrobić, by układ przestrzenny był przyjazny dla ludzi i wprowadzał ład?

Sugerowaliśmy przystąpienie Czerwińska nad Wisłą do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, oraz realizowania idei dobrej jakości życia.

Podczas Sympozjum pracowaliśmy nad kierunkami rozwoju miasta w oparciu o jego wartości przestrzenne i lokalną tożsamość. Omawialiśmy najważniejsze punkty strategii rozwoju miasta. Rozmawialiśmy o koncepcji rozwoju przestrzennego, zaprezentowanej przez dr Annę Długozimę (koncepcja przygotowana we współpracy z dr Ewą Kosiacką-Beck oraz dr Ewą Rykałą.

W dyskusji udział wzięli:

  • Dr Ewa Kosiacka-Beck (SGGW, Stowarzyszenie Genius Loci)
  • Dr Ewa Rykała (SGGw, Członkini Zarządu Stowarzyszenia Genius Loci)
  • Prof. Jeremi Królikowski (SGGW, Członek Zarządu Stowarzyszenia Genius Loci)
  • Dr Romana Rupiewicz (UKSW, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Genius Loci)
  • Joanna Brzosko (Biuro Strategii i Rozwoju Inspektorii św. St. Kostki)
  • Marcin Gortat (Burmistrz Miasta Czerwińsk nad Wisłą)
  • Mgr Janusz Lipiński
  • Dr hab. Waldemar Siemiński (Instytut Rozwoju Miast i Regionów)
  • Ks. Łukasz Mastelarz (proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP – Czerwińsk nad Wisłą
  • Tomasz Zamorski (Stowarzyszenia „Nasz Czerwińsk nad Wisłą”)

Jako Stowarzyszenie Genius Loci jesteśmy otwarci na współpracę z samorządami, by pomagać odkrywać ale i zachować ducha miejsca przy jednoczesnym umożliwieniu rozwoju miasta opartego o nowoczesne rozwiązania ekologiczne.

dr Romana Rupiewicz

Galeria