Projekty flagowe i kontekstowe w obszarach rewitalizacji – doświadczenia zagraniczne a polska praktyka

Aleksandra Jadach-Sepioło

czytaj więcej arrow_forward

KRAJOBRAZ ZIEM POLSKI – PROBLEMY GENEZY, PRZEMIAN I OCHRONY

Czesław Witold Krassowski

czytaj więcej arrow_forward

ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ JAKO DOBRO WSPÓLNE – WARTOŚCI I WZORCE

czytaj więcej arrow_forward