Projekty flagowe i kontekstowe w obszarach rewitalizacji – doświadczenia zagraniczne a polska praktyka

Aleksandra Jadach-Sepioło

treść artykułu