Waldemar Wawrzyniak

Prof. dr hab. architekt

Mieszkaniec Wrocławia od 1945 r., gdzie w 1963 r. ukończył Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. W tym też roku rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową, a w 1975 r. obronił pracę doktorską. W  1999 r habilitował się na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 2001 r  profesor na WA PWr., później na KUL, wreszcie na UAP. Promotor 215 prac dyplomowych, w tym 35 na Wydz. Archit. na Uniwersytecie Technicznym w Oranie (Algieria), gdzie pracował w latach 1984-1989. Jest promotorem 7 zakończonych przewodów doktorskich na Polit. Wrocławskiej. Autor/współautor ponad 150 domów jednorodzinnych, rezydencji, wnętrz i ogrodów, a także: amfiteatru w Lądku Zdroju, obserwatorium meteorologicznego na Śnieżce, 3 zrealizowanych kościołów, uczestniczył też w wielu konkursach architektoniczno-urbanistycznych z sukcesem.

Był  kierownikiem Pracowni Projektowania Architektonicznego i Urbanistycznego na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Autor licznych publikacji, w tym książek: „Sacrum w architekturze” (1996) oraz „Dom. Idea przestrzeń” wydanej w 2021 r na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Ostatnimi jego projektami zrealizowanymi w przestrzeniach miejskich jest skwer Wojciecha Korfantego we Wrocławiu oraz pomnika Ignacego Paderewskiego we Wrocławiu