Maja Skibińska

Dr inż. architekta krajobrazu

W swojej pracy eksploruje zagadnienia projektowania partycypacyjnego, proekologicznego (BZI/ NBS) i uniwersalnego, przestrzeni kobiecej (gender mainstreaming) oraz meblowania miasta. W 2021 założyła, wraz z Aleksandrą Wiktorko-Rakoczy szelest, interdyscyplinarną pracownię, która zajmuje się przestrzenią publiczną: projektami, badaniami oraz edukacją – instagram: szelest.pracownia, www:

http://szelestpracownia.pl/

Projektantka przestrzeni publicznej, współpracująca z pracowniami architektonicznymi. Autorka i współautorka ponad sześćdziesięciu projektów zagospodarowania terenu, w tym parków, skwerów, wielofunkcyjnych terenów rekreacyjnych oraz projektów zagospodarowania zieleni. W Warszawie pracowała m.in. nad projektami zagospodarowania: Parku Pole Mokotowskie, Parku Szymańskiego, Warszawskiej Strefy Rodziny na Podzamczu oraz nad projektami zieleni na placu Józefa Hallera, przy parkingu Muzeum Pałacu Króla Jana III (ul. S. Kostki-Potockiego w Wilanowie), przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Badaczka z ponad trzynastoletnim doświadczeniem współpracy z Katedrą Sztuki Krajobrazu SGGW. Współautorka (wraz z Mariuszem Wieczorkiem) projektu badawczego dotyczącego ławek w mieście, realizowanego na UW oraz książki „Usiądziesz? Co sprawia, że na ławkach (nie) chcę się siedzieć?”. Laureatka nagrody głównej w kategorii doktoratów w pierwszej edycji Konkursu Prezydenta m.st. Warszawy „Dyplomy dla Warszawy” za pracę „Mebel miejski jako tworzywo krajobrazu kulturowego Warszawy” napisaną pod opieką profesora dr hab. architekta Jeremiego T. Królikowskiego.

Od roku 2009 regularnie pracuje przy procesach partycypacyjnych. Brała udział w dwóch pierwszych warsztatach charrette w Warszawie: 1. Zaprojektuj z nami Pole Mokotowskie 2. Park nad tunelem POW. Od roku 2017 współpracuje z Głosem Ulicy przy konsultacjach społecznych dotyczących funkcjonowania i zagospodarowania terenów zieleni oraz meblowania przestrzeni publicznej.

Jako edukatorka, prowadzi zajęcia dotyczących projektowania miejskich przestrzeni publicznych w różnej skali z uwzględnieniem wartości krajobrazowych, psychologicznych, społecznych i przyrodniczych. Jej doświadczenie obejmuje ponad 2 000 godzin zajęć dydaktycznych na kierunku Architektura Krajobrazu oraz Gospodarka Przestrzenna SGGW w Warszawie. Lubi prowadzić warsztaty projektowe oraz zajęcia promujące architekturę krajobrazu wśród pasjonatów tematu w różnym wieku, od lat 5 do 105. Kierowniczka interdyscyplinarnych studiów podyplomowych SWPS „Sustainable design współczesna architektura krajobrazu” łączących psychologię środowiskową, nauki społeczne oraz ekologię z projektowaniem zorientowanym na adaptacje i mitygacje zmian klimatycznych.