Aleksandra Jadach-Sepioło

dr ekonomii

ekonomistka, specjalizuje się w problematyce rewitalizacji miast, ekonomii rozwoju miast i polityki miejskiej. Zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Miast. W latach 2014–2019 z ramienia Instytutu Rozwoju Miast kierowała projektami doradczymi dotyczącymi rewitalizacji w projektach pilotażowych i modelowych. Adiunkt w Katedrze Miasta Innowacyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast, finansowania i programowania procesów odnowy miast, partnerstwa publiczno-prywatnego, mieszkalnictwa oraz zarządzania wartością nieruchomości na obszarach rewitalizacji.

https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/KMI/katedra/sklad/Strony/Aleksandra-Jadach-Sepiolo.aspx