Urodzona w 1980 roku. Społeczniczka i aktywistka na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego, ekspertka w zakresie ochrony zabytków i krajobrazu, autorka prac badawczych poświęconych tej tematyce. Interesuje się rewitalizacją miast, ruchami miejskimi, ekologią i ochroną środowiska. Od wielu lat aktywnie i z sukcesami społecznie działa na rzecz zachowania piękna Kazimierza Dolnego. Pisze książki i artykuły o sztuce i jej treściach ideowych. Szczególnie bliskie jest jej średniowiecze, ale także współczesna architektura i sztuka sakralna.

Od 2012 r. do chwili obecnej jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Brała udział w projektach badawczych krajowych (NCN) oraz międzynarodowych. Odbywała pobyty badawcze na uniwersytetach na świecie. Najważniejsze to: Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie (2020), Ben-Gurion University of the Negev, Beersheba, Izrael (2019), The University of Georgia (2019), University of Rijeka, Center for Iconographic Studies, Department of Art History, Faculty of Humanities and Social Sciences w Chorwacji (2019 i 2013), Hebrew University of Jerusalem, Izrael (2017), The Warburg Institute of the University of London (2008-2018, ok. 17 pobytów)

Od 2015 roku jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Genius Loci, włączając się w organizacje wystaw sztuki, współorganizując debaty społeczne, inicjując i realizując (we współpracy) działania na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego w Polsce, konferencje, ideowe konkursy architektoniczno-urbanistyczne. Zajmuje się interwencjami społecznymi, edukacją na rzecz ochrony zabytków i krajobrazu.

W latach 2015-2019 była Przewodniczącą Samorządu Mieszkańców Miasta Kazimierza Dolnego. W tym czasie wraz z Krzysztofem Wawrem pozyskiwali fundusze zewnętrzne na różnorodne działania społeczne, debaty, warsztaty, konkursy ideowe na rewitalizację obszarów zdegradowanych. Współprowadziła stronę internetową i wydawała czasopismo miejskie pt. „Z Rynku. Gazeta Mieszkańców Kazimierza Dolnego”. Była ekspertką w powstającym Programie Rewitalizacji Miasta. Organizowała wystawę z wzornictwa „Pamiątka z Kazimierza Dolnego”, prowadziła audycje radiową w Radio Puławy pt.: „Kazimierz Dolny – ludzie, miasto, sztuka”.

https://historiasztuki.wnhs.uksw.edu.pl/dr-romana-rupiewicz/