Zapraszamy na spotkanie poświęcone książce Czesława Witolda Krassowskiego!

22 listopada 2022, o godz. 18.00

w Oddziale Warszawkim SARP, przy ul. Foksal 2 w Warszawie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone znakomitej książce autorstwa

Czesława Witolda Krassowskiego, pt.:

KRAJOBRAZ ZIEM POLSKI – PROBLEMY GENEZY, PRZEMIAN I OCHRONY. 

Książka została opublikowana pod koniec 2021 r.  w ramach projektu: Architektura i krajobraz jako dobro wspólne, wartości i wzorce. Projekt ten został zrealizowany przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Stowarzyszenia Genius Loci dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury.

Spotkanie  poprowadzi prof. JEREMI T. KRÓLIKOWSKI

W trakcie spotkania poświęconego Czesławowi Witoldowi Krassowskiemu, wybitnemu architektowi konserwatorowi zabytków, historykowi architektury i historykowi sztuki będziemy rozmawiać o krajobrazie Polski.

Galeria