Jubileusz Jeremiego T. Królikowskiego

Na początku stycznia 2023 roku profesor dr hab. arch. Jeremi T. Królikowski obchodził swój jubileusz 80-lecia urodzin, czyli jak niektórzy mówią, rocznicę ukończenia kolejnych 20-tu lat.

Z tej okazji chcemy podziękować Panu Profesorowi za ważne dokonania naukowe i twórcze oraz przekazać najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości. Niech Jego twórcze życie przynosi bogactwo owoców! Profesor Jeremi T. Królikowski jest dla nas drogowskazem w odkrywaniu tego co cenne w życiu i za to wyrażamy ogromną wdzięczność.

Prof. Jeremi T. Królikowski nauczył nas, że architektura to nie tylko inżynieria, ale sztuka, wymagająca respektu i wrażliwości dla kontekstu, w którym powstaje. Potrafi twórczo łączyć dziedzictwo przeszłości z progresywną wizją. Na tym zawsze polega sztuka. Projektowanie ludzkiego środowiska to bardzo złożone zajęcie, wymagające również wielkiej artystycznej wrażliwości, która została Mu dana.

Rysunek, malarstwo i rzeźba rozumiane jako eksplorowanie przestrzeni to ważne narzędzia w pracy nad ludzkim środowiskiem. Jeremi T. Królikowski potrafi właśnie tak traktować przestrzeń jako obszar eksploracji, jakości wizualnych i ludzkiej wrażliwości. Z pasją nieustannie pokazuje innym specyficzne własności różnorodnych miejsc. Te własności można nazwać duchem. Jest to ważny wymiar pracy nad architekturą i krajobrazem, umykający często projektantom w szybkości działań, do jakich zmusza nas współczesność. Tę kontemplacyjną i zarazem odkrywczą pracę wykonuje Jeremi T. Królikowski w swoich rysunkach i obrazach. Niekoniecznie prowadzą one do powstawania tak zwanych wielkich realizacji architektonicznych. Ale pozostaje jego wkład, o wiele ważniejszy, dotykający świata idei. Jest to wkład w widzenie krajobrazów. My i inni ludzie kształtujący krajobraz możemy dzięki Jeremiemu T. Królikowskiemu dostrzec wiele wartości. Możemy spojrzeć na krajobraz inaczej i pełniej!

Kilkudziesięcioletnia praca Profesora związana jest z popularyzowania idei związanych z przestrzenią i miejscem, teraźniejszością wobec przeszłości i przyszłości. Jego działalność   uświadamia nam wartość krajobrazu. Jak jest cenny, jak delikatny i wymagający naszej troski. Nasza tożsamość to też krajobraz. Wiemy to od  Niego dzięki jego pracy, na którą składa się wiele Jego aktywności. Nieocenioną zasługą dla potomnych jest „Arche” – nieszablonowe pismo łączące projektowanie ze sztuką i kulturą przestrzeni.

Dzięki Jego postawie życia, wychowankowie, doktoranci i badacze krajobrazowych zjawisk dostrzegają Człowieka w otoczeniu wraz z jego wrażliwością.

Profesor Jeremi T. Królikowski jest filarem Stowarzyszenia Genius Loci, które skupia ludzi różnych pokoleń i profesji odczuwających ducha miejsca.

Jest naszym nauczycielem, mistrzem, przyjacielem, wielkim artystą o niespotykanej subtelności twórczej.

Wyrażamy serdecznie podziękowania Panu Profesorowi za Jego bezkompromisową postawę i zaangażowanie w sprawy ochrony krajobrazu i zabytkowych miast Polski, od morza po góry. Dziękujemy za niekończące wsparcie w działaniach Stowarzyszenia Genius Loci na rzecz ratowania dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza Kazimierza Dolnego.

 

Romana Rupiewicz

 

 

 

 

Galeria