Gloria Artis dla Tadeusza Michalaka

Na wniosek Stowarzyszenia Genius Loci Pan prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 14 lutego 2023 roku nadał Panu Tadeuszowi Michalakowi Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”


Uroczystość wręczenia srebrnego medalu

„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

dla Tadeusza Michalaka

odbędzie się dnia 23 czerwca 2023 o godzinie 12.00

w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 19


Tadeusz Michalak jest osobą szczególnie zasłużoną w obszarze dokumentacji dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej Kazimierza Dolnego. Jest malarzem, architektem, konserwatorem zabytków, pisarzem, badaczem architektury Kazimierza Dolnego.

Największą zasługą Tadeusza Michalaka jest powołanie do życia czasopisma „Brulion Kazimierski”, stanowiącego fenomen w skali czasopism regionalnych Polski. Tadeusz Michalak przez 20 lat był redaktorem naczelnym oraz autorem licznych artykułów poświęconych historii miasta i ludziom tu żyjącym. Publikowane na łamach czasopisma teksty poświęcano takim dziedzinom sztuki jak malarstwo, poezja, film, muzyka. W czasopiśmie możemy odnaleźć bezcenne archiwalne zdjęcia z kolekcji prywatnych, ukazujące życie przedwojenne, bohemę artystyczną czy też zabytki zanim zostały zburzone podczas I i II wojny światowej.

„Brulion Kazimierski” jest źródłem nieocenionej wiedzy humanistycznej w obszarze między innymi historii, historii sztuki, ikonografii, literatury pięknej, etnografii i antropologii. Jego wielowymiarowość została na zawsze zakorzeniona w świadomości społecznej. Zachowując wysoki poziom artystyczny zarówno tekstów jak i grafiki pismo trafiało do szerszej publiczności. Po latach nabrało szczególnej wartości archiwalnej.

Początki czasopisma sięgają 2000 roku. Pierwszy numer ukazał się w 2001 roku. Przez ponad dwadzieścia lat, pokonując małomiasteczkowe mielizny, Tadeusz Michalak stworzył pismo jedyne w swoim rodzaju. Dobrze zredagowane merytorycznie, o przyjaznej i klarownej szacie graficznej. Zebrał wokół siebie grono ludzi dysponujących szeroką wiedzą. Doceniamy także zaangażowanie Tadeusza Michalaka na rzecz konserwacji zabytków architektury.


Serdecznie zapraszamy Mieszkanki i Mieszkańców Kazimierza Dolnego, Władze Gminy, Radnych Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, oraz wszystkich, którzy poprzez swoje uczestnictwo w uroczystości chcieliby wyrazić swoje podziękowania dla Tadeusza Michalaka za wiele lat społecznej pracy na rzecz upowszechniania wiedzy na temat miasteczka, jego zabytków oraz ludzi tu żyjących. 


 

Galeria