Czerwińsk! Duchowa stolica Mazowsza

W dniach 8-9 września 2023 z okazji 100-lecie Salezjanów w Sanktuarium Matki Bożej w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA pt.:

CZERWIŃSK JAKO MIEJSCE SPOTKANIA 

przestrzeń * człowiek * obecność

DUCHOWA STOLICA MAZOWSZA


Wartości każdego miejsca narastają przez lata, mają swoją historię, pamięć i ludzi wokół.


Z miejscami łączą się wydarzenia a z nimi postacie, które swymi aktywnościami powodują przemiany w sferze materialnej krajobrazu ale i duchowej. Pojawia się potrzeba i wola ich ukształtowania tak, by stały się wyrazem tożsamości i unikatowego ducha miejsca. Taka jest też historia Czerwińska nad Wisłą z majestatycznymi wieżami Bazyliki Matki Bożej Pocieszenia, romańskiej „perły Mazowsza” wyrastające z krajobrazu a równocześnie z nim zintegrowanej niczym „dusza i ciało”. Ten silny historyczny wzorzec wraz ze średniowiecznym zespołem klasztornym, pamięcią o przeprawie wojsk króla Władysława Jagiełły, zmierzających pod Grunwald ale i stuletnią obecnością Salezjanów w tym miejscu, zaowocowały wieloaspektowymi działaniami na rzecz rozwoju i krzewienia wiary i kultury. Czerwińsk minionych 100-tu lat to także miejsce skrzyżowania się dróg wielu wielkich Polaków, o których pamięć jest naszą odpowiedzialnością przed przyszłymi pokoleniami i potrzebą wskrzeszenie dawnej rangi miasta jako „Duchowej stolicy Mazowsza”.

W imieniu Organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, której celem będzie ukazanie: przeszłości czyli historii i tradycji, z której Czerwińsk jako Duchowa Stolica Mazowsza wyrasta; teraźniejszości, która opiera się na właściwej identyfikacji własnej tożsamości i pielęgnowaniu niezbywalnych wartości, zarówno tych materialnych jak i duchowych, konstytuujących od wieków to miejsce; przyszłości, która ma być ukierunkowana na odkrywanie drzemiącego w tym miejscu potencjału i jego właściwy rozwój.

W ramach realizacji wydarzenia oprócz dwudniowej Konferencji planowany jest program kulturalny m.in. spektakl teatralny i koncert organowy, a także wydawnictwo materiałów pokonferencyjnych.

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa do dnia 1 września 2023 na adres mailowy organizatora: czerwinsk.konferencja@gmail.com

 

Autentyczność, silny kontekst krajobrazowy i powiązania widokowe wzgórza klasztornego z doliną Wisły, niegdyś centrum życia duchowego i społecznego, współcześnie determinują charakter miejsca. Wyniosłe, sakralne formy architektoniczne – dwie, majestatyczne wieże bazyliki to silny historyczny wzorzec i punkt wyjścia do tworzenia współczesnej architektury sakralnej czy miejskiej w Czerwińsku. Wieże wyposażone są w symboliczne biforia, stanowiące filtr Przykazań Bożych, łącząc tym samym sacrum i profanum. Konferencja naukowa jest kontynuacją działań z 2018 r. i jej efektu w formie publikacji Wydawnictwa Salezjańskiego z 2018 roku, pt. Czerwińsk nad Wisłą, historia – rozwój – wyzwania, które stały się czynnikami inicjującymi dalsze działania w temacie kształtowania i ochrony zabytkowej przestrzeni Czerwińska. Podjęte działania są kontynuacją wspomnianej przez Jakuba Lewickiego: „… nowej ery intensyfikującej badania, konserwację zabytkowego zespołu kościoła, klasztoru, jak i zabudowy miasta” i słów Barbary Jezierskiej, że „(…) istnieje potrzeba ochrony ale też i promocji oraz wykorzystania zasobów tutejszego dziedzictwa kulturowego”. Te ambitne cele, mogą doczekać spełnienia tylko dzięki, konsekwentnej synergii działań, zarówno gospodarzy, włodarzy miasta, ekspertów z różnych dziedzin, jak i aktywności społeczeństwa lokalnego, pobudzenie świadomości historycznej mieszkańców, aktywizacja życia miejskiego.

Zapraszam w imieniu Organizatorów

Ks. Proboszcz PMP, Łukasz Mastalerz, SDB

Czerwiński


Szczegółowe informacje na temat komitetu naukowego, organizatorów konferencji, patronów medialnych a także plan konferencji znajdziesz tu:  Komunikat_8-9.09.2023 – Konferencja- Czerwinsk