Tomasz Kozłowski

Dr nauk prawnych

Jarra Scholar, [przyznany w Oxfordzie tytuł naukowy ku pamięci prof. E. Jarry]

Filozof prawa, praktyk prawnik, aktywista praw człowieka, ochrony środowiska, praw zwierząt, etyki prawniczej i prawa w kulturze, popularyzator prawa.

Członek Zarządu Europejskiego i Polskiego Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, redakcji Res Humana, redakcji kulturaliberalna.pl, współtwórca Fundacji Praw Podatnika, Dyrektor Programu Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych – Fundacja Praw Obywatelskich, Honorowy Sekretarz Instytutu Etyki Prawniczej, współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Prawnicy na rzecz Zwierząt.

Dawniej: stypendysta University of Oxford, research fellow w Queen Mary & Westfield College University of London, wykładowca Uniwersytetu Amsterdamskiego, współtwórca Brytyjskiego Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego [UW, Cambridge], Stowarzyszenia Genius Loci – Pałac w Wilanowie wraz z Rektorem Uniwersytetu Muzycznego i Dyrektorem Muzeum Pałacu w Wilanowie, Dyrektor Generalny Centrum Adama Smitha, Prezes Polsko-Brytyjskiego Stowarzyszenia Prawniczego.

Autor wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich, redaktor książek i czasopism naukowych.

Współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji UW oraz szeregiem uczelni prywatnych, Antropologiczną Szkołą Filozofii Prawa Marii Szyszkowskiej, stały wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University