Tomasz Drażniowski

Historyk, prawnik

Historyk, który zajmuje się prawem i prawnik, którego fascynuje historia. Podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim (ukończył prawo i historię) zajmował się przede wszystkim historią ustroju i instytucji. W praktyce zawodowej koncentruje się na obsłudze instytucji kultury, zgromadzeń zakonnych, przedsiębiorców oraz podmiotów społeczeństwa obywatelskiego (zwłaszcza fundacji), które poznawał z różnych perspektyw – m.in. jako wolontariusz, specjalista, członek zarządu. Jest prezesem Fundacji Kwestarzy, która wspiera rozwój idei dobroczynności w Polsce. Był dyrektorem gminnej instytucji kultury oraz kierownikiem Centrum Integracji Społecznej oraz prezesem spółki Herbarium św. Dominika. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie i po zdanym egzaminie radcowskim i wpisie na listę radców prawnych prowadzi własną kancelarię prawną.