Piotr Górajec

Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Genius Loci Archeolog, muzealnik, edukator muzealny

Od 2015 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Pracę w muzeum rozpoczął w 2004 roku jako edukator muzealny. Następnie kierował Działem Edukacji, a następnie Działem Rozwoju Muzeum.

Współtwórca Forum Edukatorów Muzealnych. W latach 2009-2012 współautor Raportu o stanie edukacji muzealnej w Polsce.

Członek ICOM. Od 2021 r. Sekretarz prezydium ICOM Polska.

Od 2022 r. pełni również funkcję przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Artystycznej.

W Stowarzyszeniu Genius Loci działa od samego jego początku, będąc jednym z członków założycieli. W latach 2013 – 2017 pełnił funkcję sekretarza, a w kolejnej kadencji 2018 – 2021 Prezesa Zarządu. Jeden z pomysłodawców i animatorów działającego wewnątrz stowarzyszenia Forum Muzeów Domów Historycznych.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Archeologia Klasyczna.

Lubi jeździć na rowerze.