Michał Skrobot

Dr inż. architekt krajobrazu

Absolwent studiów trzeciego stopnia, na wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Na co dzień prowadzi pracownię projektową Sztuka Krajobrazu i firmę wykonawczą VeuLand, której jest mózgiem i siłą napędową. W swojej pracy naukowej zajmował się modelem zamieszkiwania inspirowanym obserwacjami ze świata, którą wcielał w projektach w podwarszawskim Pomiechówku. Współpracował z Katedrą Sztuki Krajobrazu SGGW. Wolny czas spędza podczas drogi szukając inspiracji w ludziach i krajobrazie. Swoimi doświadczeniami dzieli się podczas licznych pokazów i wystaw fotografii podróżniczej. Ponadto popularyzator dziedziny Architektury Krajobrazu, prezes Akademii Sztuki Architektury Krajobrazu, redaktor działu Architektury Krajobrazu w piśmie „Arche”, twórca LAgallery – pierwszej w Polsce galerii Architektury Krajobrazu

Do jego najważniejszych projektów i realizacji z dziedziny architektury krajobrazu należą:

  • Park Dolina Wkry w Pomiechówku, w którym zaprojektował i wybudował obiekty architektoniczne w postaci wieży widokowej, wiaty edukacyjnej i podestów edukacyjnych, autorskich placów zabaw, obiektów inżynierii wodnej i min retencji.
  • Port w Broku nad rzeką Bug, który stanowi nie tylko infrastrukturę dla kajakarzy, która pozwala ograniczyć ich ingerencję w środowisko przyrodnicze, ale również miejsce dla wszystkich mieszkańców Gminy Brok i turystów, którzy pragną spędzić swój wolny czas w tym malowniczym miejscu. Formy zadaszeń inspirowane były wzbijającymi się do lotu ptakami wodnymi.
  • Realizowany obecnie „Las Odkrywców”, który na 14 ha oferował będzie edukację, wypoczynek i rekreację w otoczeniu przyrody.

Na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy we współpracy z Fundacją Pole Dialogu uczestniczył w projektach tworzenia przestrzeni publicznych w mieście w procesach konsultacji społecznych w tym koncepcji zagospodarowania Parku Michałowskiego przy ulicy Kawęczyńskiej wraz z otoczeniem Młyna Michla przy ulicy ul. Objazdowej 2 w Warszawie (czerwiec 2018 roku) oraz koncepcji zagospodarowania skweru między ulicą Letnią i Kamienną w Warszawie na Pradze Północ (grudzień 2017). Wraz z zespołem architektów krajobrazu opracował dokumentację projektową zagospodarowania wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa (27.01.2017-15.09.2017), w którym mieszka w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”. Obszar objęty opracowaniem o łącznej powierzchni ponad 10 ha zawierał 8 projektów parków i skwerów oraz zieleń przyuliczną. Projekt został zrealizowany.

Żeglarz, fotograf, konstruktor, operator koparek jednonaczyniowych do 25 ton i koparko-ładowarek, człowiek czynu i drogi. W wolnym czasie zajmuje się budową jachtu oceanicznego w klasie lodowej, którym planuje wyruszyć w świat.