Marek Rogowski

historyk sztuki, kurator wystaw muzealnych

Urodzony w 1975 r. Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Został wyróżniony w konkursie Stowarzyszenia Historyków Sztuki za pracę „Pomnik nagrobny Albrechta Hohenzollerna w Królewcu (2013). W latach 1996-1998 pracownik Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w zespole ds. komunikacji społecznej, od 2004 r. związany z MKiDN, najpierw w Departamencie Współpracy Międzynarodowej, następnie współpracownik Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, w latach 2008-2010 Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju w Muzeum Stutthof w Sztutowie, w 2010 r. w Muzeum Warszawy odpowiedzialny za program edukacyjny Miejsca Pamięci w Palmirach. Współtwórca i kurator wystaw muzealnych, współautor publikacji o tematyce historycznej w Muzeum Stutthof w Sztutowie, w tym wyróżnionej na festiwalu Sztuka i Dokumentacja w Łodzi wystawie i katalogu do wystawy „Bez słów” (2010). Członek zespołów opracowujących na zlecenie DDK MKiDN min. koncepcje funkcjonowania i umowę związaną z utworzeniem Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach (2009), czy utworzenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (2010-2011). Od 2011 r. pracownik Działu Strategii i Analiz tej instytucji, odpowiedzialny za zagadnienia konserwacji w muzeach, współorganizator debat merytorycznych w ramach prac nad strategią rozwoju muzealnictwa w Polsce, ekspert w programach ministra i w Radzie Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem w Krakowie. Redaktor merytoryczny i prowadzący publikacje z serii Ochrona Zbiorów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Współpracownik Fundacji Kolegium Wigierskie, przygotowujący założenia programowe muzeum w przestrzeni.