Katarzyna Piądłowska

dr inż. architektka krajobrazu, fotografka

Laureatka nagrody głównej w Konkursie Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy w roku 2021 (w kategorii rozpraw doktorskich). W 2020 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: Krajobraz przestrzeni publicznych jako miejsce form relacji międzyludzkich, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Jeremiego T. Królikowskiego, profesora SGGW. Absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu w SGGW w Warszawie na specjalizacji Sztuka Krajobrazu.

Jest członkiem Akademii Sztuki Krajobrazu (ASAK), Stowarzyszenia Genius Loci, a także redakcji pisma Arché. Jako członek i koordynator projektów w Fundacji Culture Shock, działała aktywnie na rzecz lokalnych mieszkańców Warszawy i współorganizowała wydarzenie Majówka na Skarpie.

Ponadto, była ekspertem przy współpracy OW SARP nad projektem Słownik Kultury Przestrzeni oraz uczestniczyła w pracach zespołów roboczych, tworzących raport pt. Przestrzeń życia Polaków (2014 r.).

Jako doktorantka brała czynny udział w wydarzeniach naukowych, zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym. Jej aktywne uczestnictwo w seminariach i konferencjach zaowocowało licznymi artykułami naukowymi oraz popularno-naukowymi, poświęconymi przede wszystkim aksjologii i kształtowaniu krajobrazu miasta. Jest współautorką publikacji Tożsamość przestrzeni publicznej Warszawy na zlecenie Koła Krytyki SARP.

Była autorką projektów zagospodarowania terenów półprywatnych (osiedle mieszkaniowe) i prywatnych (ogrody przy domach jednorodzinnych).

Jej osiągnięcia naukowe i dydaktyczne zostały nagrodzone przez rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w roku 2015.

Jest absolwentką Fotografii trzyletniego Studium Związku Polskich Artystów Fotografików (dyplom z wyróżnieniem obroniony w 2013 roku w pracowni Pawła Żaka) oraz autorką licznych wystaw artystycznych oraz miejskich happeningów.