Jeremi T. Królikowski

członek Zarządu Stowarzyszenia Genius Loci architekt, malarz, historyk i krytyk architektury i sztuki, publicysta

Urodził się w 1943 roku w Lublinie w rodzinie o wielowiekowych tradycjach artystycznych.

Studiował prawo na UMCS w Lublinie, architekturę wnętrz na ASP w Warszawie. Dyplom magistra inżyniera architekta uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w marcu 1968 roku. Ukończył studia doktoranckie w Zakładzie Prakseologii PAN (1974). Doktorat otrzymał na Wydziale Ogrodnictwa SGGW (1999) w Warszawie a habilitację na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (2007). Wykładał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, na architekturze krajobrazu w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Szkole im. Bogdana Jańskiego na gospodarce przestrzennej w Elblągu i na kierunku architektura i urbanistyka w Warszawie. Obecnie jest profesorem w Katedrze Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu na SGGW w Warszawie. Opublikował ponad sto artykułów naukowych i kilka książek.

Niemal od 70 lat uprawia rysunek i malarstwo. Od 1963 roku miał kilkanaście kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą a czasem uczestniczył w wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w wielu zbiorach prywatnych i publicznych. Ilustrował książki a reprodukcje jego prac ukazywały się w wielu publikacjach.

Odbył wiele podróży studialnych i artystycznych po Polsce, do krajów europejskich a także do USA, Kanady, na Kubę, do Afryki Północnej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Indii.

Projektował wiele a zrealizował kilka obiektów architektonicznych (m.in. z Tomaszem Turczynowiczem, także w USA). Brał udział w wielu konkursach (m.in. 2012 – współautor projektu w międzynarodowym konkursie na pomnik w Smoleńsku – II nagroda)

W latach 1980-1985 był kolejno redaktorem, kierownikiem działu teorii i krytyki a następnie zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Architektura”’

Był założycielem a następnie został redaktorem naczelnym czasopisma „Arche” wydawanego w latach 1988-1999 a obecnie wznowionego od 2011 roku. Publikował w wielu pismach profesjonalnych poświęconych architekturze i sztuce a m.in. w „Zeszytach Architektury Polskiej”, „Architekcie”, „Architekturze-murator”, „Komunikacie SARP”, „Obiegu”, „Byggekunst” (Norwegia), „Domus” (Italia), „Stadtbauwelt” (Niemcy). Zajmował się publicystyką w pismach popularnych, dziennikach oraz w czasopismach takich jak m.in. „Cztery kąty”, „Domy Jednorodzinne”, „Dom&Wnętrze”, „Życie Warszawy”, „Obserwator Codzienny”, „Nowy Świat”, „Nowy Dziennik”(Nowy Jork), „Kultura” (Paryż). Jest autorem tekstów książki „Tajemnice nowych mieszkań” (2000) ze zdjęciami Hanny Długosz.

Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich (przewodniczący Koła Krytyki Oddziału Warszawskiego SARP), Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Genius Loci (członek założyciel), Stowarzyszenia Ład na Mazowszu.