Ewa Kosiacka-Beck

Dr inż. architekt krajobrazu

Adiunkt w Katedrze Sztuki Krajobrazu na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, projektantka terenów zieleni i pracownik naukowy

Praca doktorska „Angielskie ogrody krajobrazowe XVIII wieku i ich recepcja w Polsce” (obroniona w 2006 r.)

Działalność zawodowa i naukowa: Autorka licznych projektów i realizacji z zakresu zieleni, inspektor nadzoru Terenów Zieleni (SITO NOT). Doświadczenie naukowe i zawodowe zdobywała w Anglii, w warszawskich pracowniach i Dziale Zieleni Miejskiej ZOM.

Tematyka badawcza: współczesne projektowanie; projektowanie w krajobrazie historycznym; projekty rewitalizacji lub modernizacji istniejących układów zieleni oraz związanych z nimi detali; analiza formalna dzieła ogrodowego zarówno w teorii, jak i praktyce; projektowanie inspirowane najnowszymi trendami; analiza procesu projektowania ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb współczesnego użytkownika. Zajmuje się zagadnieniami projektowania krajobrazu dotykającymi formy, funkcji i znaczenia, projektowaniem i kształtowaniem w krajobrazie historycznym.

Autorka projektów zagospodarowania i kilkudziesięciu publikacji naukowych, artykułów dotyczących przestrzeni utraconych, terapeutycznych, symboliczno-sakralnych,

Współautorka opracowań projekt Cmentarza Komunalnego nad rzeką Strugą w Gnieźnie, 2018.(Długozima A., Kosiacka-Beck E., Rej M.)