Barbara Jezierska

architektka, konserwatorka zabytków

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów konserwatorskich na Politechnice Śląskiej w Gliwcach. W latach 2007–2011 oraz 2016–2017 pełniła urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Aktualnie pracuje w Muzeum Łazienki Królewskie.

Przynależy do następujących organizacji:  SARP, ICOMOS, Stowarzyszenie Ład na Mazowszu, Stowarzyszenie Genius Loci,  Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów im. J. Brzeskiej, przewodnicząca Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy – ofiary tzw. dzikiej reprywatyzacji , z którą walczy od 2018 roku.

Jej życiową pasją jest golf.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Jezierska