Sformułowanie „mebel miejski” rozpowszechniło się w Polsce pod koniec lat 90-tych XX wieku. Przedtem mówiono i pisano o małej architekturze lub po prostu o wyposażeniu ulicy.