Wspólnota kresowych rodowodów Europy

Czy przetrwaniu Europy narodów pomogą wolni z wolnymi i równi z równymi ?

Smuci mnie otwartość wielu Polaków dla łukaszenkowskich nachodźców. I lekceważenie para-wojennego poświęcenia służb państwa w ochronie granic.

Bywałem wielokrotnie na wschodniej granicy jako uczestnik kilku edycji biegu wokół piastowskiej Polski, sztafety pamięci przewodnictwa Naszego Papieża w łączeniu dwóch płuc chrześcijańskiej Europy. Dobrej pamięci tego polityka, dzięki któremu pomiędzy Berlinem a Moskwą otworzyła się przestrzeń narodowych suwerenności.

Wielokrotnie rozmawialiśmy o szansie suwerenności dla wykorzystania cyfrowego poszerzania kultury dla wolności i równości. O tym że dla owocowania chrześcijańskich wartości w globalizującym się świecie trzeba nam też owocowania właściwych dla Dawnej Rzeczpospolitej tradycji dobrosąsiedztwa narodów.

Ta idea była inspiracją dla odsłonięcia w 2010 roku w Horodle nad Bugiem tablicy poświęconej Ukraińcom mocnych sumień chroniących swoich sąsiadów przed mordercami z OUN-UPA. Ulokowanej w miejscu podpisania w 1413 roku pierwszej unii horodelskiej opierającej obywatelstwo Rzeczypospolitej na wierze w życie wieczne oraz miejscu przyjęcia w 1861 drugiej unii horodelskiej potwierdzającej znaczenie współdziałania narodów dla przyszłości.

Pomimo wielu rozmów nie udało nam się powielić tego znaku pamięci i tożsamości w innych nadgranicznych gminach. Nie udało się powtórzyć w czterech językach kresowej mądrość że „wolność wymaga mocnych sumień”.

Wracam do tej nie spełnionej propozycji wzbogacenia nadbużańskiego krajobrazu znakami czasu wiecznego, w głębokim przekonaniu o ich przydatności dla praktyki integracji domowego wychowania i szkolnego wykształcenia. Dobrych praktyk integracji wychowania i wykształcenia, właściwych dla postulowanego http://co przedstawiłem tutaj oparcia modernizowanego systemu edukacji na paradygmacie samokształcenia w rodzinie.

Należy się obawiać, że bez uznania znaczenia tych potrzeb dla zrównoważonego rozwoju wszystkich wymiarów naszych wspólnotowości, bez narodowych wysiłków dla ich wzbogacania, globalne imperia wykorzystają cyfrowe innowacje dla redukowania człowieczeństwa do produktywności i konsumeryzmu. A urządzenia sztucznej inteligencji służyć będą ich zarządzającym w procesach segmentacji, segregacji i eutanazji.

 

Andrzej Madej